Akademia Kwalifikacji Językowych i ICT dla Pomorskich Pracowników 25+

Obszar działania: woj. Pomorskie

 

Wartość Projektu: 594 219,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 505 086,36

Cel

Głównym celem jest podniesienie poziomu biegłości językowej z j. ang. i niem. oraz kwalifikacji z zakresu ICT wśród 180 pracowników sektora MŚP lub podmiotów ekonomii społ./przedsiębiorstw społ. w wieku 25-64 lata, zamieszkujących na terenie pow. słupskiego i m. Słupsk oraz uzyskanie kwalifikacji językowych/ICT przez min. 88% ww. grupy docelowej [GD] w okresie 1.01.2020-30.11.2021.

 

Uczestnicy 

 • Grupę docelową stanowi 180 os. (92K), które w dniu przystąpienia do projektu spełnią łącznie nw. kryteria:
 • 1.Zatrudnienie w sektorze MŚP lub w
  podmiotach ekonomii społ./w przedsiębiorstwie społ.;
 • 2.Zamieszkanie, zgodnie z KC, na terenie powiatu słupskiego lub m. Słupsk;
 • 3.Wiek 25-64 lata;
 • 4. Zainteresowanie z własnej inicjatywy nabyciem/uzupełnieniem/podwyższeniem kwalifikacji/kompetencji

 

Założenia 

 • 1. Szkolenia z zakresu języka angielskiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany A1-B2) przygotowujące do egzaminu TELC;
 • 2. Szkolenia ICT, przygotowujące do egzaminu IC3 Spark;
 • 3. Szkolenia z zakresu języka niemieckiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany A1-B2) przygotowujące do egzaminu WiDaF.
 • REZULTATY: – 100% Uczestników proj. weźmie udział w szkoleniach językowych lub ICT oraz podejdzie do egzaminu zewnętrznego; – Min. 88% wszystkich Uczestników projektu uzyska kwalifikacje językowe z zakresu j. ang. lub niem. lub kwalifikacje z zakresu
  ICT, potwierdzone odpowiednim certyfikatem

 

Zajęcia 

Uczestnik projektu może sobie wybrać szkolenie :

 • nauka j. angielskiego (50 UP)
 • nauka j. niemieckiego (30 UP)
 •  szkolenie komputerowe ICT (100 UP)
 • Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny współfinansowany współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dokumenty do pobrania 

 

Harmonogram szkoleń komputerowych 

 

Harmonogram szkoleń Języka Angielskiego 

 

Harmonogram szkoleń Języka Niemieckiego 

 

Harmonogram szkolenie „Terapia manualna z kursami masażu: kinesiotapingu, ajurwedyjskiego