Technik Usług Pocztowych i Finansowych

SZKOŁA POLICEALNA ✔️ EDUKACJA BEZPŁATNA ✔️ EGZAMIN ZAWODOWY Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
Technik Usług Pocztowych i Finansowych

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Technik Usług Pocztowych i Finansowych osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za obsługę przesyłek pocztowych, przyjmowanie, przewóz, wydawanie i doręczanie. Poza tym przyjmuje oraz dokonuje ona wypłat i rozlicza przekazy pieniężne i pocztowe.

Technik Usług Pocztowych i Finansowych

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
szkoły policealnej

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry – Wrzesień
– Styczeń
Bezpłatny

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich;
2) prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora;
3) wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji;
4) prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.

Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Technika Usług Pocztowych i Finansowych

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 


 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie