Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

SZKOŁA POLICEALNA ✔️ EDUKACJA BEZPŁATNA ✔️ EGZAMIN ZAWODOWY Czas trwania: 2 lata (4 semestry)  
Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia ma za zadanie legitymować oraz ustalać uprawnienia osób, które przebywają w obiektach lub terenach chronionych. Jest on także odpowiedzialny za ochronę tych miejsc oraz znajdujących się w nich urządzeń.

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Dostępne formy
uczestnictwa

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Czas trwania
szkoły policealnej

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 4 semestry – Wrzesień
– Styczeń
Bezpłatny

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;
4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych;
5) zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej;
6) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu.

Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

✔️ EDUKACJA BEZPŁATNA
✔️ EGZAMIN ZAWODOWY
Czas trwania:  2 lata (4 semestry)

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie