Specjalista ds. Finansów i Rachunkowości

Wejdź w świat finansów i rachunkowości gdzie zdobędziesz umiejętności umożliwiające zagłębienie się w dziedzinach ekonomii.
Specjalista ds. Finansów i Rachunkowości

Charakterystyka kursu Specjalista ds. Finansów i Rachunkowości

Wchodząc w świat finansów i rachunkowości poznasz zagadnienia z dziedziny ekonomii i gospodarki, zasady prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Zdobyte umiejętności na kierunku Specjalista ds. Finansów i Rachunkowości otworzą przed Tobą szereg możliwości w świecie ekonomii.

Program kursu Specjalista ds. Finansów i Rachunkowości

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa
 • Pojęcie przedsiębiorstwa
 • Majątek i kapitały przedsiębiorstwa
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
 • Finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstw
 • Koszty, przychody, zysk przedsiębiorstwa
 • Koszt kapitału
 • Próg rentowności, dźwignia operacyjna
 • Metody oceny opłacalności inwestycji
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie zapasami
 • Leasing

Rachunkowość

 • Ogólna charakterystyka rachunkowości
 • Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu
 • System rejestracji operacji gospodarczych
 • Metody kalkulacji kosztów produkcji i cen produktów
 • Zasady ewidencji środków trwałych
 • Zasady ewidencji zapasów
 • Zasady ewidencji środków pieniężnych
 • Zasady ewidencji rozrachunków
 • Zasady ewidencji produktów i przychodów
 • Zasady ewidencji wyniku finansowego
 • Sprawozdawczość finansowa oraz sprawozdawczość informacji niefinansowych
 • Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ujawniania informacji niefinansowych

Analiza finansowa

 • Pojęcie, cele i funkcje analizy finansowej
 • Analiza wstępna sprawozdania finansowego
 • Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

Ilość godzin: 100
Koszt: 1800zł

 

 

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

 Inne kursy