Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli

Celem szkolenia "Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli"  jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli

Charakterystyka kursu „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli”

Przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli” to obowiązek Pierwsza pomocpracodawcy wynikający z rozporządzenia MEN z 31.10.2018r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Zalecenia zobowiązuje dyrekcję placówki oświatowej m.in. do przeszkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy.

Program

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 • Wezwanie pomocy.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Poszkodowany nieprzytomny.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
 • Zadławienia.
 • Urazy i skutki urazów.
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
 • Zatrucia.
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Świadectwo kwalifikacyjne:

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.


Ilość godzin:
24
Cena kursu: 750

Podstawa prawna: Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132).

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

 Inne kursy