Język Migowy

Stopniowo rozwiń swoje kompetencje komunikacyjne w języku migowym, dzięki specjalnie zaprojektowanym jednostkom lekcyjnym.

Język migowy służy do porozumiewania się bez używania narządu słuchu, zazwyczaj przez same osoby głuche lub osoby słyszące z osobami głuchymi. Dołączając do kursu rozwiniesz potrzebne kompetencje komunikacyjne w języku migowym.

Gdzie wykorzystuje się język migowy?

Miganie jest nieocenionym narzędziem komunikacji dla społeczności osób niesłyszących, ale jest także wykorzystywane na wiele innych sposobów, w tym:

  •  dla ludzi, którzy słyszą, ale nie mówią,
  •  w ramach rehabilitacji po udarze, umożliwiając pacjentom z zaburzeniami mowy komunikowanie się rodziną i pracownikami służby zdrowia,
  • dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu (ASD), które wykazują lepszą jakość komunikacji podczas migania.

Warto uczyć się nowych języków!

Niezależnie od tego, czy uczysz się języka migowego z konieczności (tj. jesteś opiekunem lub członkiem rodziny osoby niesłyszącej), czy też w wyniku własnego wyboru, dwujęzyczność zwiększa aktywność mózgu, rozwija lepsze umiejętności słuchania i promuje większe możliwości poznawcze.

Uczestnicy kursu Język Migowy

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących w Administracji Państwowej, w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i innych Instytucjach mających kontakt z osobami niesłyszącymi jak również dla wszystkich osób zainteresowanych poznaniem języka migowego.

Program kursu

  • Teoria języka migowego i praktyczne informacje o niesłyszących
  • Daktylografia (alfabet i liczebniki)
  • Ideografia: podstawowe znaki języka migowego

Ilość godzin: 60
Cena kursu: 750 zł

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie