Opiekunka Środowiskowa

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Opiekunka Środowiskowa

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
szkoły policealnej

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 2 semestry – Wrzesień
– Styczeń
Bezpłatny

Kierunek Opiekunka Środowiskowa

 

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjno-wspierających osobie podopiecznej.
 • pomaga w codziennych czynnościach domowych,
 • planuje i organizuje gospodarstwo domowe,
 • wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych,
 • udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej,
 • mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • jest osobą niosącą doraźną pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe,
 • działa w podległym sobie rejonie niestacjonarnie – w naturalnym otoczeniu osób potrzebujących pomocy lub wsparcia,
 • współpracuje z instytucjami opieki społecznej, różnego rodzaju organizacjami i fundacjami, prowadzącymi działalność o podobnym charakterze.

Szczegóły kształcenia na kierunku opiekunka środowiskowa

 • kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa odbywa się w szkołach policealnych,
 • cykl kształcenia: 1 rok – 2 semestry,
 • egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru,
 • istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji na KKZ.

Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Opiekunki Środowiskowej.

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

 
 

Dodatkowe Informacje

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 341204
Branża: POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)
Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych
Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji

Przedmioty

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia
SPO.05. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Podstawy psychologii,
Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej,
Elementy języka migowego,
Opieka i pielęgnacja człowieka,
Organizacja opieki środowiskowej,
Język obcy w pomocy społecznej.
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
Pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
Aktywizacja osoby podopiecznej,
Praktyki zawodowe.