Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i podnieść swoją wartość
 • Check Mark Umożliwiamy bezpieczne i dogodne płatności ratalne
 • Check Mark TECHNIK to marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online w minutę!

Opis

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
szkoły policealnej

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 4 semestry wrzesień 2022r. Bezpłatny

Opiekun w domu pomocy społecznej pracuje z osobami:

 • starszymi,
 • często samotnymi,
 • chorymi,
 • niepełnosprawnymi,

wykonuje zadania zawodowe polegające na:

 • aktywizacji i rozwoju osób podopiecznych,
 • działaniach na rzecz pomocy osobie przebywającej w DPS w codziennych czynnościach (samoobsługa, higiena osobista, dbanie o zdrowie),
 • pomocy w organizacji wolnego czasu,
 • rozwijaniu zainteresowań podopiecznych,
 • usprawnianiu ruchowym,
 • opracowywaniu indywidualnego planu pracy osoby podopiecznej,
 • motywowaniu do działań aktywnych oraz budowaniu relacji społecznych z innymi współmieszkańcami,
 • określaniu stanu biopsychospołecznego mieszkańca,
 • zapewnianiu kompleksowej opieki oraz aktywizacji w różnych obszarach życia osoby podopiecznej.

W celu realizacji zadań opiekun współpracuje z:

 • lekarzami,
 • rehabilitantami,
 • psychologami,
 • pozostałym personelem placówki,
 • rodziną podopiecznego.

Opiekun w domu pomocy społecznej po uzyskaniu dyplomu w zawodzie może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę oraz instytucje szkoleniowe. Wobec zmian demograficznych oraz starzejącego się społeczeństwa oczekiwania rynku pracy związane będą z osobami posiadającymi kompetencje zawodowe w zakresie sprawowania opieki specjalistycznej i wsparcia osób starszych z zaburzeniami poznawczymi.

Absolwenci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości, mają możliwości podnoszenia kwalifikacji na studiach wyższych I stopnia (licencjat), studiach wyższych II stopnia (magister) oraz studiach podyplomowych na podbudowie ukończonych studiów wyższych.

Kierunki pokrewne dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej to:

Po studiach wyższych absolwent ma możliwość awansu w obszarze pomocy społecznej na stanowiska kierownicze (kierownik sekcji, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, dyrektor) i samodzielne stanowiska specjalistyczne.

Opiekun w domu pomocy społecznej z ukończonym kierunkiem wyższych studiów ma możliwość podjęcia pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu po ukończonym dodatkowo kursie pedagogicznym.

Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Opiekuna w Domu Pomocy Społecznej

 

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

 
 

Przedmioty

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia na kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bhp w domu pomocy społecznej,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • Polityka społeczna,
 • Komunikacja społeczna,
 • Podstawy opieki zdrowia i choroby,
 • Pielęgnacja osób niesamodzielnych,
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • Język obcy opiekuna w DPS,
 • Rewalidacja psychoruchowa,
 • Język migowy.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia czynności opiekuńczych,
 • Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego,
 • Praktyki zawodowe.

Propozycja dodatkowej umiejętności:

 • Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności.

Dodatkowe Informacje

SYMBOL CYFROWY ZAWODU:
341203

Branża pomocy społecznej (SPO):
Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji