Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

SZKOŁA POLICEALNA ✔️ EDUKACJA BEZPŁATNA ✔️ EGZAMIN ZAWODOWY Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Dostępne formy
uczestnictwa

Czas trwania
szkoły policealnej

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 4 semestry – Wrzesień
– Styczeń
Bezpłatny

Opiekun w domu pomocy społecznej pracuje z osobami:

 • starszymi,
 • często samotnymi,
 • chorymi,
 • niepełnosprawnymi,

wykonuje zadania zawodowe polegające na:

 • aktywizacji i rozwoju osób podopiecznych,
 • działaniach na rzecz pomocy osobie przebywającej w DPS w codziennych czynnościach (samoobsługa, higiena osobista, dbanie o zdrowie),
 • pomocy w organizacji wolnego czasu,
 • rozwijaniu zainteresowań podopiecznych,
 • usprawnianiu ruchowym,
 • opracowywaniu indywidualnego planu pracy osoby podopiecznej,
 • motywowaniu do działań aktywnych oraz budowaniu relacji społecznych z innymi współmieszkańcami,
 • określaniu stanu biopsychospołecznego mieszkańca,
 • zapewnianiu kompleksowej opieki oraz aktywizacji w różnych obszarach życia osoby podopiecznej.

W celu realizacji zadań opiekun współpracuje z:

 • lekarzami,
 • rehabilitantami,
 • psychologami,
 • pozostałym personelem placówki,
 • rodziną podopiecznego.

Opiekun w domu pomocy społecznej po uzyskaniu dyplomu w zawodzie może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę oraz instytucje szkoleniowe. Wobec zmian demograficznych oraz starzejącego się społeczeństwa oczekiwania rynku pracy związane będą z osobami posiadającymi kompetencje zawodowe w zakresie sprawowania opieki specjalistycznej i wsparcia osób starszych z zaburzeniami poznawczymi.

Absolwenci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości, mają możliwości podnoszenia kwalifikacji na studiach wyższych I stopnia (licencjat), studiach wyższych II stopnia (magister) oraz studiach podyplomowych na podbudowie ukończonych studiów wyższych.

Kierunki pokrewne dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej to:

Po studiach wyższych absolwent ma możliwość awansu w obszarze pomocy społecznej na stanowiska kierownicze (kierownik sekcji, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, dyrektor) i samodzielne stanowiska specjalistyczne.

Opiekun w domu pomocy społecznej z ukończonym kierunkiem wyższych studiów ma możliwość podjęcia pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu po ukończonym dodatkowo kursie pedagogicznym.

Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Opiekuna w Domu Pomocy Społecznej

 

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie