Opiekun Medyczny

SZKOŁA POLICEALNA ✔️ EDUKACJA BEZPŁATNA ✔️ EGZAMIN ZAWODOWY Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Opiekun Medyczny

[elfsight_click_to_call id=”1″]

Opiekun Medyczny

Dostępne formy
uczestnictwa

Opiekun Medyczny

Czas trwania
szkoły policealnej

Data rozpoczęcia
kierunku

Inwestycja
w rozwój

– stacjonarna 3 semestry – Wrzesień
– Styczeń
Bezpłatny

Co powinieneś wiedzieć o zawodzie „Opiekun medyczny”?

Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zadania i obowiązki opiekuna medycznego.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. To zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie med.14.

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Jakie są cele kształcenia?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:
1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych Efektów

EFEKTY KSZTALCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTOW  – plik do pobrania

✔️ EDUKACJA BEZPŁATNA
✔️ EGZAMIN ZAWODOWY
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie