Zarządzanie zespołem

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym.
Zarządzanie zespołem

Cele szczegółowe

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym. Uczestnicy szkolenia poznają metody zarządzania zorientowanego na rezultat, zdobędą umiejętności dobierania członków zespołów do określonych zadań, definiowania i komunikowania się z zespołem oraz nabędą wiedzę, w jaki sposób oceniać pracowników, a także jak ustalać priorytety z uwzględnieniem planowania pracy własnej. 

Do kogo skierowane jest szkolenie? 

Szkolenie jest skierowane do liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów i innych osób, które chcą nabyć umiejętności zarządzania zespołem. 

Metodyka zajęć

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, z wykorzystaniem metod: 

 •  wykład  
 •  dyskusja 
 •  ćwiczenia indywidualne i grupowe 
 •  burza mózgów  
 •  obserwacja 
 •  pokaz 
 •  gry dydaktyczne 

Zakres merytoryczny szkolenia

Zarządzanie zespołem – główne założenia:  

 • Style zarządzania zespołem – omówienie i przykłady  
 • Czynniki wpływające na efektywność zespołu lub obniżające efektywność  
 • Role w zespole – według teorii dra Mereditha Belbina 
 • Zasada Pareto 80/20 

Definiowanie celów w zespole: 

 • Kluczowe zasady definiowania celów  
 • wybrane modele definiowania celów 
 • Narządzenia do stawiania celów – symulacje rozmów z pracownikiem 
 • cechy dobrze sformułowanego celu – SMART 
 • dobrze sformułowany cel a motywacja 

Komunikacja w zespole: 

 • Prowadzenie rozmów z pracownikami – style rozmów 
 • Rodzaje i źródła konfliktów  
 • Sposoby zarządzania konfliktami 
 • techniki kontrolowania napięcia w sytuacjach stresowych 
 • negocjacje – rozwiązywanie konfliktów 

Motywowanie pracowników 

 • Metody skutecznego motywowania 
 • Zaangażowanie pracownika – psychologia motywacji 
 • Zarządzanie demotywowanym zespołem 
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników 
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa 
 • Błędy w motywowaniu 
 • Jak przekonać pracownika do działania i zmian?

Skuteczny pracownik jako sukces menedżera  

 • Kultura organizacyjna nastawiona na efektywność  
 • Wpływ menedżera na efektywność pracy podwładnych (wzorce zachowań) 
 • Delegowanie i zarządzanie przez zadania  
 • Kontrolowanie pracownika i egzekwowanie zadań  
 • Rozwój zawodowy pracownika  

Zasady organizacji szkolenia 

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1.100,00 zł  

Co otrzymasz inwestując w szkolenie? 

 • udział w szkoleniu ponoszącym Twoje kompetencje 
 • 16 godzin intensywnych zajęć zrealizowanych w jeden weekend 
 • komplet materiałów szkoleniowych 
 • materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
 • poczęstunek  i serwis kawowy 
 • imienny certyfikat z zakresem merytorycznym 
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia 

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu dołączasz do Programu Lojalnościowego, w ramach którego: 

 • otrzymujesz rabat 10% na szkolenia wchodzące w skład Akademii Biznesu 
 • będziesz informowany/a o specjalnych ofertach promocyjnych  
 • otrzymasz od nas zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia  
 • masz możliwość zapłacić za kurs w dogodnych ratach 

Miejsce zajęć 

 • Słupsk  
 • Każde inne miejsce – w przypadku grup zorganizowanych  

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

  Inne kierunki