199,00 3300,00 

Wykształcenie specjalistów zakresu szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa państwa.

Wyczyść

Zapisz się online!

  • Done Najbogatsza oferta w regionie!
  • Done 30 lat na rynku edukacji!
  • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
  • Check Mark Bezpieczna płatność online

Opis

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów:

  • Wykształcenie specjalistów zakresu szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa państwa.
  • Przekazanie niezbędnej wiedzy na temat głównych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego Polski (obrona cywilna, rola policji, rola straży granicznej i innych służb).

 

Adresaci studiów:

Adresatami studiów są osoby pełniące funkcje urzędnicze w różnych instytucjach państwowych i samorządowych, w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Studia adresowane są do osób, które aspirują do stanowisk kierowniczych w danej instytucji. Oferta nasza dotyczy także osób, które chciałyby po raz pierwszy podjąć pracę w instytucjach (urzędach) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

 

Ramowy program studiów:

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

Rola poszczególnych organów w systemie bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

System zarządzania kryzysowego

Ustrojowe aspekty funkcjonowania państw w zakresie bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Psychologia konfliktu

Zarządzanie informacją i jej bezpieczeństwo

Logistyka w sytuacjach kryzysowych

 

Forma zaliczenia:

test z wybranych zagadnień programowych

praca dyplomowa

Liczba godzin: 192

Czas trwania studiów: 2 semestry

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Zapisz się