199,00 3400,00 

Nabycie lub podwyższenie klasyfikacji kadry menadżerskiej i pracowników firm gastronomicznych.

Wyczyść

Zapisz się online!

 • Done Najbogatsza oferta w regionie!
 • Done 30 lat na rynku edukacji!
 • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
 • Check Mark Bezpieczna płatność online

Opis

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów:

Nabycie lub podwyższenie klasyfikacji kadry menadżerskiej i pracowników firm gastronomicznych; przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów pokrywających się z zakresem niniejszych studiów podyplomowych, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstw gastronomicznych.

Adresaci studiów:

 • menadżerowie i pracownicy przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich
 • przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i turystyczno-hotelarskiej oraz osoby zainteresowane pracą w tych branżach
 • nauczyciele szkół średnich i policealnych

Program studiów:

 • Zarządzanie
 • Marketing gastronomiczny
 • Podstawy biochemii i chemii żywnościowej
 • Higiena i toksykologia
 • Technologia żywności
 • Towaroznawstwo artykułów spożywczych
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Obsługa konsumenta
 • Dietetyka
 • Technologia gastronomiczna
 • Kultura kulinarna regionów Polski
 • Dydaktyka przedmiotowa – metodyka nauczania przedmiotów pokrywających się z zakresem niniejszych studiów podyplomowych (trzeci semestr)
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 semestry / 240 godzin

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Zapisz się