199,00 4800,00 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wyczyść

Zapisz się online!

  • Done Najbogatsza oferta w regionie!
  • Done 30 lat na rynku edukacji!
  • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
  • Check Mark Bezpieczna płatność online

Opis

Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

 

Cel studiów

Program studiów przygotowany został na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli a także z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, których podstawa programowa jest zgodna z ukończonym kierunkiem studiów.

Adresaci

Absolwenci studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, zatrudnieni, bądź planujący podjąć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, na którym wymagane jest posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Ramowy program

1. Pedagogika
2. Psychologia
3. Podstawy dydaktyki
4. Emisja głosu
5. Dydaktyka przedmiotu/prowadzonych zajęć
6. Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia

  • Praca dyplomowa
  • Praktyki

Czas trwania studiów: 3 semestry / 550 godzin (w tym 400 godz. dyd. + 150 godz. praktyk)

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Zapisz się