Rozpoczęcie: 01.09.2021r
Zapisz się już teraz!

Czas trwania nauki
1 rok – 2 semestry

Koszt nauki
Edukacja bezpłatna

 

Zapisz się online!

 • Done Najbogatsza oferta w regionie!
 • Done 30 lat na rynku edukacji!
 • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
 • Check Mark Bezpieczna płatność online

Opis

Opis

opiekunka

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjno-wspierających osobie podopiecznej. Opiekunka środowiskowa pomaga w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Opiekunka środowiskowa jest osobą niosącą doraźną pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, działa w podległym sobie rejonie niestacjonarnie, w naturalnym otoczeniu osób potrzebujących pomocy lub wsparcia, współpracując przy tym z instytucjami opieki społecznej, różnego rodzaju organizacjami i fundacjami, prowadzącymi działalność o podobnym charakterze.

Opiekunka, po przeprowadzeniu lokalnego rozpoznania i wywiadu z zainteresowanymi pomocą osobami, organizuje środki finansowe, medykamenty, posiłki czy środki czystości, a w razie potrzeby także transport do szpitala lub gabinetu lekarskiego. Opiekunka środowiskowa prowadzi szczegółową dokumentację wszystkich wykonywanych przez siebie czynności i inicjatyw a w razie potrzeby wnioskuje o umieszczenie danych osób w domu opieki społecznej lub hospicjum. Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z osobami starszymi, istotne znaczenie mają empatia i komunikatywność. W realizacji zadań pożądane są kreatywność, konsekwencja, umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa odbywa się w szkołach policealnych. Cykl kształcenia: 1 rok – 2 semestry. Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru. Jest możliwość zdobycia kwalifikacji na KKZ.


Efekty kształcenia w zawodzie

Kształcąc się na tym kierunku zdobędziesz tytuł Opiekunki Środowiskowej

 

Forma uzyskania kwalifikacji

Państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 


Zapisz się online

 

  Zapisz się

  Zapisz się online

   

   Dodatkowe Informacje

   SYMBOL CYFROWY ZAWODU 341204
   Branża: POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)
   Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej
   Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
   SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych
   Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji

   Przedmioty

   Wykaz przedmiotów w toku kształcenia
   SPO.05. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   Przedmioty teoretyczne zawodowe:
   Podstawy psychologii,
   Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej,
   Elementy języka migowego,
   Opieka i pielęgnacja człowieka,
   Organizacja opieki środowiskowej,
   Język obcy w pomocy społecznej.
   Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
   Pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
   Aktywizacja osoby podopiecznej,
   Praktyki zawodowe.