Wspieranie Dzieci i Młodzieży Zdolnej i Utalentowanej

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Cel studiów

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie nauczycieli do twórczego i efektywnego wspierania uczniów zdolnych w różnych typach szkół i placówek oświatowych. Istotą programu studiów jest umiejętne łączenie poznawanej wiedzy z teorią oraz praktyką i doświadczeniem zawodowym uczestników zajęć. Służy temu modułowy układ treści programu studiów, treningi umiejętności i wizyty studyjne w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.

 

Absolwenci studiów będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu: prawa oświatowego, psychologii rozwojowej i psychologii twórczości, pedagogiki szkolnej, technik i metod diagnozy pedagogicznej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzielenia się dobrymi praktykami oraz wzbogacenia i poszerzenia kompetencji pedagogicznych z zakresu pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym na różnym etapie rozwoju w różnych typach szkół.

Ramowy program

Program studiów jest oparty na modułach, które łączą aktualną wiedzę z praktyką w kontekście prawa, wiedzy przedmiotowej i metodycznej oraz bieżących rozwiązań i dokonań edukacyjnych. Struktura programu zapewnia słuchaczom wyposażenie w wiedzę i umiejętności przypisane osobom zawodowo zajmującym się uczniem zdolnym.

 • Wiedza
  – Rozwiązania stosowane w Polsce i Europie w zakresie wspierania uczniów zdolnych;
  – Definicja populacji dzieci i młodzieży zdolnej w Europie i Polsce;
  – Terminologia i kryteria kwalifikujące dzieci i młodzież do grupy szczególnie uzdolnionych i utalentowanych;
  – Obowiązujące akty prawne dotyczące kształcenia uczniów zdolnych i form udzielania pomocy;
  – Wielokontekstowa charakterystyka ucznia zdolnego;
  – Metody diagnozy ucznia zdolnego;
  – Rola nauczyciela w edukacji uczniów zdolnych;
  – Twórczość jako cel dydaktyczny i miejsce samorealizacji zdolnych uczniów;
  – Metody i formy pracy na lekcji oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • Umiejętności
  – Diagnozowanie ucznia zdolnego;
  – Stosowanie przepisów prawa w pracy z uczniem zdolnym i jego rodzicami;
  – Trening umiejętności komunikacyjnych w relacjach z uczniem zdolnym i jego rodzicami;
  – Twórcze rozwiązywanie specyficznych problemów uczniów zdolnych, w tym ewentualnych niepowodzeń szkolnych;
  – Tworzenie indywidualnych programów wspierania zainteresowań, zdolności i talentu ucznia zdolnego;
  – Trening umiejętności zespołowego tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – projektów edukacyjnych;
  – Dzielenie się dobrą praktyką i wprowadzanie zmian do własnego warsztatu pracy;
 • Moduły kształcenia
  – Wspieranie uczniów zdolnych na przykładzie rozwiązań stosowanych w Polsce Europie;
  – Akty prawne a uczeń zdolny w procesie kształcenia i udzielania pomocy;
  – Wielokontekstowa diagnoza ucznia zdolnego;
  – Zdolny uczeń w szkole;
  – Zdolny uczeń w rodzinie i grupie rówieśniczej;
  – Twórczość jako ważny atrybut kształcenia uczniów zdolnych;
  – Dzielenie się dobrymi praktykami. Projekty, wizyty studyjne, warsztaty;
 • Sposoby realizacji programu studiów
  – Wykłady
  – Zajęcia warsztatowe, ćwiczenia
  – Dyskusje
  – Opracowywanie projektów
  – Wizyty studyjne
  – Dzielenie się dobra praktyką
 • Zakres kompetencji
  – Prawidłowe dokonywanie diagnozy ucznia zdolnego;
  – Korzystanie z prawa oświatowego i aktów prawnych w organizowaniu wsparcia ucznia zdolnego i utalentowanego;
  – Wprowadzanie zmian do procesu kształcenia uczniów zdolnych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i doświadczenia podczas studiów;
  – Sprawne posługiwanie się komunikacją społeczną w relacjach z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodzicami;
  – Organizowanie zajęć dydaktycznych sprzyjających kształceniu twórczości i samorealizacji uczniów zdolnych;
  – Zespołowe tworzenie projektów edukacyjnych tematycznie związanych z uczniem zdolnym;

Forma zaliczenia

 • Obecność i aktywność na zajęciach, szczególnie warsztatach
 • Opracowanie projektu edukacyjnego
 • Praktyki

Ilość godzin

188 godz.

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%