Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów:
Studia Podyplomowe przygotowują do pracy z osobami, które z różnych przyczyn nie respektują ogólnie uznanych norm prawnych, moralnych i obyczajowych. Studia te pozwolą poznać mechanizmy powstawania zaburzeń w zachowaniu oraz zdobyć podstawowe umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z przejawów zaburzonego zachowania.

Adresaci: studiów:
Program Studiów Podyplomowych skierowany jest do osób z dyplomem studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania. Studia te adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych (i szkolno – wychowawczych) a także pracowników socjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic środowiskowych, kuratorów sądowych oraz do wszystkich tych osób, które w pracy zawodowej mają do czynienia z dziećmi i młodzieżą ujawniającą zaburzenia w zachowaniu.

Uzyskiwane uprawnienia:
Program studiów ukierunkowano na zagadnienia dotyczące etiologii zaburzeń w zachowaniu, diagnozy, pomocy psychologicznej, wychowawczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej i reedukacyjnej dzieci i młodzieży przejawiającej różne symptomy zaburzeń zachowania. Absolwenci zdobywają kompetencje metodyczne w zakresie pracy profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacyjnej.

Ramowy program studiów:
Patologie społeczne
Podstawy prawne pomocy psychologiczno-wychowawczej
Psychologia niedostosowania społecznego
Psychopatologia dzieci i młodzieży
Profilaktyka społeczna
Profilaktyka uzależnień
Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń w zachowaniu
Współczesne kierunki terapii
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
Koncepcje zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego
Metodyka pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania
Terapia rodziny
Metody zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Trening umiejętności interpersonalnych
Rozwijanie myślenia kreatywnego
Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia:
Obecność na zajęciach, prace zaliczeniowe dotyczące objawów, diagnozy zaburzeń w zachowaniu oraz działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych a także złożenie pracy dyplomowej.

Czas trwania studiów: 2 semestry / 280 godzin

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%