Terapia Środowiskowa

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Cel studiów

Niezbędnym elementem reformy opieki psychiatrycznej w Polsce związanej z wdrożeniem w Polsce Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) jest przygotowanie kadr terapii środowiskowej. Do powstania i sprawnego funkcjonowania środowiskowych form opieki konieczne jest wykształcenie i wprowadzenie do systemu odpowiednio przygotowanych osób zdolnych do podejmowania zadań związanych ze środowiskowym modelem opieki, tzn.
do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki zdrowotnej adekwatnej do ich potrzeb. W modelu tym terapeuta środowiskowy uczestniczy w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynuje jego dostęp do różnorodnych placówek oraz podejmuje interwencje w środowisku pacjenta. Świadczy on czynną opiekę wobec pacjentów/podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi w ramach środowiskowych form opieki. Nawiązuje kontakt z pacjentem/podopiecznym oraz rozpoznaje jego potrzeby i możliwości, planuje działania terapeutyczne oraz opracowuje indywidualny i społeczny plan wsparcia, podejmuje interwencje środowiskowe, realizuje działania terapeutyczne w wymiarze indywidualnym i społecznym dotyczące pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

 

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynowania jego dostępu do różnorodnych placówek oraz podejmowanie interwencji w środowisku pacjenta.


Adresaci studiów

Studia skierowana są przede wszystkim do: psychologów i pedagogów pracujących w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej; lekarzy; pielęgniarek oraz do wszystkich osób, które posiadają predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi.


Forma zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu


Czas trwania studiów

315 godz.


Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Aktualności – Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Sprawdź pozostałe kierunki!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Program

Program studiów jest zgodny z częścią teoretyczną Ramowego programu szkolenia z zakresu terapii środowiskowej zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia 5 grudnia 2018 r.

 • Rola, zadania i wyzwania terapeuty środowiskowego.
 • Stres. kryzys. psychopatologia
 • Zaburzenia psychotyczne. opieka środowiskowa
 • Wybrane problemy kliniczne
 • Psychiatria dziecięca i młodzieżowa. problemy rodziny
 • Modele psychoterapeutyczne i ich zastosowanie w pracy środowiskowej
 • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji
 • Psychiatria społeczna

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%