Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

Cel studiów:

Celem Studiów jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, także przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty / menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie kadrami. Z oferty mogą skorzystać również osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w zakresie przedmiotu studiów, które już pracują w obszarach związanych z stosowaniem prawa pracy i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób zatrudnionych w działach kadr firm i instytucji publicznych (prywatnych zakładów pracy, urzędów, organów administracji państwowej i samorządowej, zakładów budżetowych), osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców, którzy na co dzień stosują lub będą stosować przepisy z zakresu prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych. Ukończenie studiów może też pomóc w uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji i znalezieniu pożądanego zatrudnienia osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.

Korzyści dla studentów:

Uczestnicy studiów zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w zakładzie pracy. Zdobędą dostateczną i praktyczną wiedzę na temat zgodnego z prawem nawiązywania i rozwiązywania umowę o pracę z pracownikami, oraz unikanie wchodzenia w spory przed sądem pracy. Ponadto uczestniczy będą mieli szansę zapoznać się z najnowszą praktyką stosowania prawa pracy, aktualną wiedzą naukową oraz orzecznictwem sądowym z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń. Praktyczny wymiar wielu zajęć pozwoli na nabycie umiejętności rozwiązywania określonych problemów powstających na linii pracownik-pracodawca. Zagadnienia z zakresu zarządzenia zasobami ludzkimi pozwolą natomiast na diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, również w kontekście działalności związkowej. Uczestnicy studiów nabędą ponadto umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykładowcy w praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych.

Ramowy program studiów:

 • Ogólne zagadnienia prawa pracy – źródła i tendencje rozwojowe
 • Stosunek pracy – nawiązanie, zmiana, rozwiązanie
 • Czas pracy, urlopy pracownicze
 • Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki przy pracy
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Odpowiedzialność pracowników
 • Dokumentacja pracownicza
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Elementy europejskiego i międzynarodowego prawa pracy
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Elementy prawa podatkowego
 • Wybrane zagadnienia psychologii i etyki pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Negocjacje
 • Elastyczne formy zatrudnienia, w tym umowy cywilno-prawne
 • Spory ze stosunku pracy
 • Kontrola i postępowanie kontrolne inspektora pracy
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia studiów:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 210/2 semestry

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%