Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.
Aby uzyskać licencję pośrednika bez egzaminu, kandydat musi legitymować się wykształceniem wyższym, dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz odbyciem praktyk zawodowych.

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura obrotu nieruchomościami. Studia dają podstawy, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo pośrednikom jak również satysfakcję z wykonywanej usługi, jednak najważniejszym celem staje się poprzez ich ukończenie, możliwość ubiegania się o nadanie licencji zawodowej.
W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji finansowych i banków oraz prawnych możliwości zabezpieczeń procesu kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych. Zagadnienia prawne, które prowadzone są na studiach podyplomowych dotyczą szczególnie rodzaju umów pośrednictwa oraz współpracy pośrednika z notariuszem i instytucjami udzielającymi kredytów bankowych pod zastaw nieruchomości. W ramach studiów przedstawione są informacje o rynkach nieruchomości i prowadzeniu działalności pośrednika w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także pragnących poznać bliżej problematykę gospodarowania nieruchomościami w związku z działalnością na rynkach finansowych i inwestycyjnych; uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjacki, inżynierskie).

Korzyści dla uczestnika studiów:

Studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne i zagadnienia praktyczne. Ukończenie tych studiów daje wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.
Studia stają się jednym z niezbędnych kroków do ubiegania się o nadanie licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Harmonogram studiów zgodny jest z minimum programowych dla kształcenia pośredników w obrocie nieruchomościami opracowanym przez Ministerstwo Budownictwa.
Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ich ukończenia, które wraz z odbytą praktyką będzie podstawą do uzyskania licencji zawodowej i tytuł zawodowego „Pośrednika w obrocie nieruchomościami”.
Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie pośrednika w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby również ubiegać się o licencję w zakresie zarządzania nieruchomościami, mogą w następnych edycjach uczestniczyć w studiach podyplomowych z tego zakresu. W związku z tym, że programy tych studiów są ze sobą w części spójne, istnieje możliwość zaliczenia części zagadnień i uczestniczenia w zjazdach obejmujących tylko tematykę dla zarządzania nieruchomościami.

Sylwetki wykładowców:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń – warsztatów, seminarium dyplomowego. W ramach ćwiczeń analizowane są transakcje wybranych nieruchomości, co wpływa na podniesienie aktywności słuchaczy w procesie dydaktycznym. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród wykwalifikowanej kadry posiadającej wieloletnią praktykę zawodową oraz merytoryczna, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom studiów podyplomowych.

Program studiów:

I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości

III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości

IV POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

V OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
 • Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Procedury w obrocie nieruchomościami
  Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
 • Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
 • Notariusz w obrocie nieruchomościami

VI UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE
Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
Doradztwo na rynku nieruchomości
Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji

VII SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień
Obrona pracy dyplomowej

Czas trwania studiów: 2 semestry / 216 godzin

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%