Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli

Celem szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli”  jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Zapisz się online!

 • Done Najbogatsza oferta w regionie!
 • Done 30 lat na rynku edukacji!
 • Done Sprawdzona kadra dydaktyczna!
 • Check Mark Bezpieczna płatność online

Opis

Przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli” to obowiązek Pierwsza pomocpracodawcy wynikający z rozporządzenia MEN z 31.10.2018r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Zalecenia zobowiązuje dyrekcję placówki oświatowej m.in. do przeszkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy.

 

CET w Social Mediach:
FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER

 

Zapisz się już teraz!

Program

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 • Wezwanie pomocy.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Poszkodowany nieprzytomny.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
 • Zadławienia.
 • Urazy i skutki urazów.
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
 • Zatrucia.
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Ilość godzin: 30

Podstawa prawna: Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132).

Ukończenie szkolenia

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.