Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do udzielania profesjonalnej opieki wychowawczej i wczesnej pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży umieszczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i uczęszczającej do szkoły.

Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, potrzebne w pracy z dziećmi i młodzieżą, mającej na celu wychowanie, wyrównywanie szans życiowych, wczesnej pomocy psychologicznej, wspierania rozwoju i sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą potrzebującą opieki i pomocy a przebywającą w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych (internaty, bursy, domy dziecka), instytucjach edukacyjnych (np. w charakterze pedagoga szkolnego), placówkach wychowania pozaszkolnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki i wsparcia środowiskowego, placówkach profilaktycznych itp.

Adresaci

Nauczyciele oraz inne osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela (obowiązkowo przygotowanie pedagogiczne), chcące uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ramowy program

 • pedagogika opiekuńcza
 • współczesne tendencje w  opiece i wychowaniu
 • współczesne systemy opieki
 • zaburzenia rozwoju i zachowania
 • poradnictwo pedagogiczne
 • pomoc psychologiczna – wybrane zagadnienia
 • edukacja zdrowotna
 • seksuologia z elementami terapii
 • profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego
 • tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych
 • współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • trening umiejętności wychowawczych
 • technologia informacyjna w pracy pedagoga szkolnego
 • higiena i emisja głosu
 • elementy prawa oświatowego oraz opiekuńczego;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);
 • seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Ilość godzin

360

Informacje dodatkowe

Forma płatności

jednorazowo, semestralnie, ratalnie (1 z 5 rat), wpisowe

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%