Niezależność receptą na sukces

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Numer projektu

 RPWP.07.01.02-30-0096/19 

Cel

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 60 biernych zawodowo mieszkańców wybranych gmin powiatu kościańskiego, nowotomyskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, jarocińskiego lub wrzesińskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej/kwalifikowanie się do otrzymania wsparcia pomocy społecznej, poprzez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej, poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie 01.09.2021-31.08.2022. 

Uczestnicy

60 osób (39 kobiety), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią poniższe kryteria: 

 • wiek 18-64 lat, tj. ukończony 18 rok życia i jednocześnie nieukończony 65 rok życia, 
 • zamieszkiwanie, zgodnie z kc, na terenie gmin powiatu kościańskiego, nowotomyskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, jarocińskiego lub wrzesińskiego, znajdujących się w wykazie wiejskich obszarów funkcjonalnych, wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim 
 • status osoby biernej zawodowo,  
 • status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem z powodu korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikowania się do otrzymania wsparcia pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej, 

Wsparcie

W ramach projektu planuje się realizację niżej wymienionych form wsparcia: 

 • opracowanie IŚR, 
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, 
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych, 
 • pośrednictwo pracy, 
 • szkolenia zawodowe, 
 • średnio 4-miesięczny staż zawodowy, 

Rezultaty

Rezultaty projektu: 

 • minimum 30% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu, 
 • minimum 34% Uczestników poprawi swoją sytuację społeczną, 
 • efektywność zatrudnieniowa wyniesie minimum 12% w przypadku osób z niepełnosprawnością i minimum 25% w przypadku pozostałych osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, 
 • minimum 25% wszystkich Uczestników zdobędzie zatrudnienie w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 01.10.2021– INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W CELU OPRACOWANIA INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

na potrzeby przeprowadzenia

indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 60 Uczestników Projektu

W trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego

realizujące projekt „Niezależność receptą na sukces”, nr RPWP.07.01.02-30-0096/19

zaprasza do złożenia ofert:

Rozeznanie rynku doradztwo zawodowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 01.10.2021– INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM W CELU OPRACOWANIA INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI -INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM- PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE

na potrzeby przeprowadzenia

indywidualnych spotkań z psychologiem dla 60 Uczestników Projektu

W trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego

realizujące projekt „Niezależność receptą na sukces”, nr RPWP.07.01.02-30-0096/19

zaprasza do złożenia ofert:

Rozeznanie rynku psycholog

ZAPYTANIE OFERTOWE 01.10.2021– TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH- WSPARCIE GRUPOWE

na potrzeby przeprowadzenia

Treningu kompetencji i umiejętności społecznych -wsparcie grupowe dla 60 Uczestników Projektu

W trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego

realizujące projekt „Niezależność receptą na sukces”, nr RPWP.07.01.02-30-0096/19

zaprasza do złożenia ofert:

Rozeznanie rynku trening kompetencji i umiejętności społecznych

ZAPYTANIE OFERTOWE 01.10.2021– INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

na potrzeby przeprowadzenia

indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy dla 60 Uczestników Projektu

W trybie rozeznania rynku

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Bogdana Musznickiego

realizujące projekt „Niezależność receptą na sukces”, nr RPWP.07.01.02-30-0096/19

zaprasza do złożenia ofert:

Rozeznanie rynku pośrednik pracy