Nie daj się wykluczyć

Dlaczego warto nas wybrać?

  • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
  • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
  • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
  • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
  • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

    Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Centrum Edukacyjne Technik w Słupsku informuje, iż rozpoczyna realizację projektu pt. ”Nie daj się wykluczyć”, realizowanego w ramach Działania 06.01. „Aktywna Integracja”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu są certyfikowane szkolenia zawodowe, 60-u osób bezrobotnych województwa pomorskiego – gminy:

Damnica,
Dębnica Kaszubska,
Główczyce,
Kępice,
Potęgowo,
Smołdzino

w okresie 1.01.2017-31.12.2017 r.

W ramach projektu dla osób bezrobotnych gwarantujemy:

Bezpłatne kursy i szkolenia

Stypendium stażowe (przez okres trwania kursu)

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Gwarancję zatrudnienia przez 6 mc

Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż istnieje możliwość przyjęcia na trzy miesięczny staż osoby zakwalifikowanej do projektu ( po wcześniejszym uzyskania przezeń, certyfikatu kompetencji zawodowych) oraz zatrudnienie przez pracodawcę. Całkowite koszty utrzymania nowego pracownika wraz z pochodnymi zostają pokryte w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt technik@technik.slupsk.pl
mgr Kazimierz Duda (Koordynator projektu).

Opis

Głównym celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji językowych i cyfrowych wśród 264 osób od 25. roku życia  – pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo z powiatu słupskiego (woj. pomorskie).

GRUPA DOCELOWA

Osoby w wieku aktywności zawodowej – 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych i cyfrowych.

FORMY WSPARCIA OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU

W ramach projektu każdy z uczestników skorzysta z dostosowanych do swoich potrzeb szkoleniowych – szkoleń językowych oraz szkoleń TIK. Zakres, rodzaj i poziom biegłości językowej lub komputerowej zostanie określony w trakcie jednego z etapów rekrutacji – diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Język angielski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język niemiecki – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Język francuski – poziom A1, A2, B1, B2, C1 (zgodnie z ESOKJ).

Szkolenia TIK – poziom A,  B, C (zgodnie ze standardem DIGCOMP).

Do pobrania

regulamin_rekrutacji_5.5 formularz_rekrutacyjny__2_