Ekonomia i Podstawy Przedsiębiorczości

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Cel studiów
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z zakresu podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Ekonomii i Podstaw Przedsiębiorczości zdobytą w trakcie studiów. 


Adresaci studiów
Studia podyplomowe Ekonomia i Podstawy Przedsiębiorczości adresowane są do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie. 


Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych 
 • Praca dyplomowa 
 • Praktyki 

Czas trwania studiów
726 godz.


Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Aktualności – Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Sprawdź pozostałe kierunki!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Program

Program studiów podyplomowych Ekonomia i Podstawy Przedsiębiorczości spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dotyczące zakresu zajęć i minimalnej ilości godzin przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Cash Flow – warsztaty 
 • Etyka w biznesie 
 • Gra w przedsiębiorczość 
 • Instytucje finansowe gospodarki rynkowej 
 • Integracja gospodarcza ze światem 
 • Komunikacja interpersonalna 
 • Metodyka nauczania podstaw przedsiębiorczości 
 • Metodyka nauczania przedmiotów ekonomicznych 
 • Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 
 • Otoczenie przedsiębiorstwa z elementami makroekonomii 
 • Podstawy marketingu 
 • Podstawy prawa 
 • Podstawy rachunkowości i analizy finansowej w przedsiębiorstwie 
 • Pozyskiwanie środków na własną działalność gospodarczą 
 • Praktyka nauczania podstaw przedsiębiorczości 
 • Praktyka nauczania przedmiotów ekonomicznych 
 • Rynek pracy i prawa nim rządzące 
 • Rynkowy mechanizm funkcjonowania gospodarki 
 • Seminarium dyplomowe 
 • Sztuka negocjacji 
 • Sztuka prezentacji i autoprezentacji 
 • Teoria organizacji i zarządzania 
 • Trening asertywności Warsztaty młodego przedsiębiorcy 
 • Planowanie działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 
 • Organizowanie prac biurowych 
 • Przeprowadzanie analizy statystycznej badanych zjawisk 
 • Prowadzenie spraw związanych z zasobami rzeczowymi i pieniężnymi 
 • Zatrudnianie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń 
 • Sporządzanie analizy ekonomicznej i sprawozdań finansowych 
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych 
 • Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych 
  • Prowadzenie inwentaryzacji 

Zapisz się

  • 1

   Dane kontaktowe

  • 2

   Forma kształcenia

  • 3

   Podsumowanie

  1/3

  Dane kontaktowe


  0%

  50%

  Klikając "Złóż podanie" wyrażasz zgodę na przesłanie danych z formularza do Centrum Edukacyjnego Technik sp. z o.o., oraz kontakt w sprawie zapisu do wybranej szkoły/uczelni. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

  100%