Akademia Kwalifikacji Językowych i ICT dla Pomorskich Pracowników 25+

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Cel

CEL GŁÓWNY: podniesienie poziomu biegłości językowej z j. ang. i niem. oraz kwalifikacji z zakresu ICT wśród 180 pracowników sektora MŚP lub podmiotów ekonomii społ./przedsiębiorstw społ. w wieku 25-64 lata, zamieszkujących na terenie pow. słupskiego i m. Słupsk oraz uzyskanie kwalifikacji językowych/ICT przez min. 88% ww. grupy docelowej [GD] w okresie 1.01.2020-30.11.2021.

Uczestnicy

 • Grupę docelową stanowi 180 os. (92K), które w dniu przystąpienia do projektu spełnią łącznie nw. kryteria:
 • 1.Zatrudnienie w sektorze MŚP lub w
  podmiotach ekonomii społ./w przedsiębiorstwie społ.;
 • 2.Zamieszkanie, zgodnie z KC, na terenie powiatu słupskiego lub m. Słupsk;
 • 3.Wiek 25-64 lata;
 • 4. Zainteresowanie z własnej inicjatywy nabyciem/uzupełnieniem/podwyższeniem kwalifikacji/kompetencji

Założenia

W ramach projektu planuje się:

 • 1. Szkolenia z zakresu języka angielskiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany A1-B2) przygotowujące do egzaminu TELC;
 • 2. Szkolenia ICT, przygotowujące do egzaminu IC3 Spark;
 • 3. Szkolenia z zakresu języka niemieckiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany A1-B2) przygotowujące do egzaminu WiDaF.
 • REZULTATY: – 100% Uczestników proj. weźmie udział w szkoleniach językowych lub ICT oraz podejdzie do egzaminu zewnętrznego; – Min. 88% wszystkich Uczestników projektu uzyska kwalifikacje językowe z zakresu j. ang. lub niem. lub kwalif. z zakresu
  ICT, potwierdzone odpowiednim certyfikatem

Zajęcia

Uczestnik projektu może sobie wybrać szkolenie :

 • nauka j. angielskiego (50 UP)
 • nauka j. niemieckiego (30 UP)
 •  szkolenie komputerowe ICT (100 UP)
 • Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny współfinansowany współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania

Harmonogramy szkolenie komputerowe

Harmonogramy szkolenie język niemiecki

Harmonogramy szkolenie język angielski