Administracja Publiczna

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Done Twój rozwój i sukces to nasz jedyny cel!
 • Done Mamy 30 lat doświadczenia na rynku edukacji
 • Done Nasza kadra to praktycy i przedsiębiorcy
 • Done Pomożemy Ci zarabiać więcej i znać swoją wartość
 • Check Mark Marka ceniona przez pracodawców!

  Zapisz się online - to pierwszy krok do sukcesu

Opis

Cel studiów
Celem studiów jest

 • pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek administracji publicznej,
 • poznanie planu informatyzacji usług publicznych oraz problemów powstających w związku z informatyzacją tych usług,
 • zapoznanie się ze strukturą i sposobem prowadzenia biuletynu informacji publicznej oraz przykładowym systemem elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie,
 • zdobycie informacji dotyczących sposobów udoskonalenia kluczowych umiejętności,
 • rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

W programie studiów przewidziane jest przygotowanie uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).


Forma zaliczenia

 • Egzamin końcowy
 • Praca dyplomowa

Czas trwania studiów
186 godz./2 semestry


Nabór trwa cały rok. Rozpoczęcie zajęć na kierunku możliwe jest po uzbieraniu grupy minimum 5 osób.

Aktualności – Regionalny Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Słupsku

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Zapisz się on-line Zadaj nam pytanie

 
 

Program

 • Psychologia i etyka w pracy urzędnika
 • Podstawy finansów publicznych
 • Kontrola finansów publicznych
 • Postępowanie administracyjne i sądowe
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Podstawy prawa
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Komunikacja w administracji
 • Podstawy rachunkowości budżetowej
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Instytucje i źródła prawa w UE
 • Polityka regionalna UE
 • Unijne źródła finansowania inwestycji – zajęcia projektowo – warsztatowe
 • Technologia informacyjna (ECDL) – w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe